współczuciesynonim

litość, empatia, miłosierdzie, ubolewanie, zmiłowanie (książkowo), współodczuwanie, kondolencje, troska, łaska, sympatia, łagodność
Przykład:

Po śmierci żony okazywał współczucie wszystkim znajomym wdowom. Jego empatia bardzo się podobała kobietom. 

antonimy: obojętność oschłość brak empatii znieczulica bezduszność bezwzględność chłód

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: