angaż synonim

funkcja, dystynkcja, zatrudnienie, umowa o pracę, posada, stołek, stanowisko, engagement, zaangażowanie

Przykład zastosowania - angaż

Jestem świeżo upieczonym aktorem, a już dostałem angaż w filmie. Podpisano ze mną umowę o pracę

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: