stanowisko synonim

1. Jako miejsce

miejsce, punkt, lokal, lokalizacja, okienko, kasa, punkt przyjęć

Przykład zastosowania - stanowisko

Stanowisko numer trzy za chwilę zostanie zamknięte. Oczekujących prosimy o podejście do pozostałych okienek

2. W kontekście zawodowym

angaż, posada, stołek (potocznie), funkcja, godność, urząd, rola, pozycja, ranga, zawód, profesja, zatrudnienie, zajęcie, etat, stopień, szczebel

Przykład zastosowania - stanowisko

Od poniedziałku obejmę nowe stanowisko w firmie. Funkcja kierownika projektu będzie się dla mnie wiązała nie tylko z większym prestiżem, ale i wyższą pensją. 

3. Jako pogląd, opinia

zdanie, zachowanie się, wypowiedź, ustosunkowanie się, opinia, postawa, sąd, zapatrywanie, spojrzenie, spostrzeżenie, ocena, mniemanie, pogląd, światopogląd, myśl, nastawienie, podejście, pojęcie, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, teza, twierdzenie, refleksja, przemyślenie, stosunek, głos, opowiedzenie się, koncepcja

Przykład zastosowania - stanowisko

Minister przedstawił swoje stanowisko w sprawie dotacji dla rolników. Jego zdaniem należą się one tylko najbardziej pokrzywdzonym przez suszę. 

antonimy: obojętność brak zdania

4. W kontekście wojskowym

baza, przyczółek, punkt, pozycja, posterunek, miejsce

Przykład zastosowania - stanowisko

Kiedy żołnierzom udało się zająć dogodne stanowisko do ataku, ich przyczółek został ostrzelany przez wroga. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: