stanowiskosynonim

1. Jako miejsce

miejsce, punkt, lokal, lokalizacja, okienko, kasa, punkt przyjęć
Przykład:

Stanowisko numer trzy za chwilę zostanie zamknięte. Oczekujących prosimy o podejście do pozostałych okienek

2. W kontekście zawodowym

angaż, posada, stołek (potocznie), funkcja, godność, urząd, rola, pozycja, ranga, zawód, profesja, zatrudnienie, zajęcie, etat, stopień, szczebel
Przykład:

Od poniedziałku obejmę nowe stanowisko w firmie. Funkcja kierownika projektu będzie się dla mnie wiązała nie tylko z większym prestiżem, ale i wyższą pensją. 

3. Jako pogląd, opinia

zdanie, zachowanie się, wypowiedź, ustosunkowanie się, opinia, postawa, sąd, zapatrywanie, spojrzenie, spostrzeżenie, ocena, mniemanie, pogląd, światopogląd, myśl, nastawienie, podejście, pojęcie, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, teza, twierdzenie, refleksja, przemyślenie, stosunek, głos, opowiedzenie się, koncepcja
Przykład:

Minister przedstawił swoje stanowisko w sprawie dotacji dla rolników. Jego zdaniem należą się one tylko najbardziej pokrzywdzonym przez suszę. 

antonimy: obojętność brak zdania

4. W kontekście wojskowym

baza, przyczółek, punkt, pozycja, posterunek, miejsce
Przykład:

Kiedy żołnierzom udało się zająć dogodne stanowisko do ataku, ich przyczółek został ostrzelany przez wroga. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: