przekonaniesynonim

1. Jako osąd na dany temat

mniemanie, opinia, pogląd, przeświadczenie, sąd, zdanie, wiara, ocena, osąd, stanowisko, zapatrywanie, credo, ideologia, postrzeganie, spojrzenie, widzenie, wizja, punkt widzenia, optyka, orientacja, perspektywa, pewność
Przykład:

Panuje przekonanie, że osoby w podeszłym wieku mają mniejsze potrzeby. Nie podzielam tego poglądu

2. Jako nakłonienie kogoś do czegoś

namowa, nakłonienie, namówienie, perswazja, podszept, skuszenie, zachęcenie, urobienie (potocznie), przekabacenie (potocznie), nakręcenie (potocznie)
Przykład:

Przekonanie go nie było łatwe. Za moją namową zgodził się jednak na zagraniczny urlop.

antonimy: zniechęcenie odwiedzenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: