ocenasynonim

1. Jako opinia o kimś lub o czymś

opinia, krytyka, diagnoza, osąd, sąd, zaopiniowane, komentarz, recenzja, zdanie, stanowisko, pogląd, spojrzenie, perspektywa, spostrzeżenie, zapatrywanie, orzeczenie, werdykt
Przykład:

Prosimy o ocenę produktu. Opinia ta pomoże innym klientom w podjęciu decyzji zakupowej. 

antonimy: fakt

2. Jako ocena w szkole

cenzura, nota, stopień
Przykład:

Oceny cząstkowe z danego przedmiotu składają się na stopień końcowy. 

3. Jako określenie wartości

diagnostyka, ewaluacja, kwalifikacja, oszacowanie, otaksowanie, punktacja, szacunek, taksacja, wycena, sprawdzenie, wartościowanie, kalkulacja, rachuba
Przykład:

Oceny liczby ofiar II wojny światowej dokonane przez zachodnich historyków wahają się od 35 do 60 mln. Natomiast szacunki rosyjskich badaczy oscylują w granicach 72 mln. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: