dotyczyćsynonim

tyczyć się, traktować, dotykać, odnosić się, wiązać się, obejmować, kojarzyć, łączyć się, poświęcać, przeznaczać, przypisywać, mieć związek, nawiązywać
Przykład:

Moja praca dyplomowa dotyczy najważniejszych motywów w twórczości Czesława Miłosza. Odnosi się także do osobistych doświadczeń poety. 

antonimy: nie dotyczyć nie mieć związku

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: