diagnoza synonim

identyfikacja, ocena, rozpoznanie, ustalenie, wartościowanie, wyszczególnienie

Przykład zastosowania - diagnoza

Zaczęliśmy od wstępnej diagnozy sytuacji naszego schroniska. Oceny dokonaliśmy wraz z prezydentem miasta. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: