identyfikacja synonim

rozpoznanie, diagnoza, ustalenie, wyszczególnienie, badanie, oględziny, poznanie, ustalenie tożsamości

Przykład zastosowania - identyfikacja

Trwa identyfikacja sprawcy na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia, które zostały zabezpieczone w toku oględzin.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: