rozpoznanie synonim

1. Jako stwierdzenie rodzaju choroby

Przykład zastosowania - rozpoznanie

Rozpoznanie choroby następuje po przeprowadzeniu wywiadu z chorym i wykonaniu badań. Diagnoza jest procesem złożonym, który wymaga współpracy pacjenta z lekarzem.

2. Jako czynności wykonywane w celu zdobycia wiedzy o czymś

rekonesans, sondaż, ankieta, wywiad, badanie, przebadanie, przeanalizowanie, przestudiowanie, czynności sprawdzające, eksploracja, zwiad, penetracja, oględziny, przeszpiegi

Przykład zastosowania - rozpoznanie

Przed otwarciem biznesu należy wykonać rozpoznanie rynku i przeprowadzić badanie konkurencji.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: