stopieńsynonim

1. Jako pojedynczy element schodów; też: występ w jakimś podwyższeniu umożliwiający wchodzenie lub schodzenie

schodek, występ, wypust
Przykład:

Pies sturlał się z kilku schodków. Widocznie stopnie były dla niego za małe. 

2. Jako szczebel w hierarchii urzędniczej, społecznej, wojskowej, naukowej itp.

ranga, szczebel, tytuł, szarża, instancja
Przykład:

Zdobyłam kolejny stopień awansu i uzyskałam tytuł nauczyciela mianowanego. 

3. Jako cyfrowa lub słowna ocena postępów ucznia

kwalifikacja, nota, ocena, punktacja
Przykład:

Babcia zapytała mnie, jakie mam stopnie w szkole. Pochwaliłam się samymi dobrymi ocenami

4. Jako poziom, intensywność czegoś

kategoria, pułap, poziom, zaawansowanie, stadium, stan, etap, intensywność, stopa, szczebel, faza, klasa, rząd, skala
Przykład:

Dzisiaj przekroczyłem w pracy swój poziom wytrzymałości na stres. Zdenerwowałem się w takim stopniu, że do późna w nocy nie mogłem zasnąć. 

5. Jako umowna, ściśle określona wartość jakiejś wielkości służąca do pomiaru tej wielkości

jednostka, miara
Przykład:

Zapytałam nauczycielki, w jakiej jednostce mamy przeliczać temperaturę, a ona poinformowała mnie, że w stopniach Celsjusza. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: