etap synonim

1. Jako część przebytej drogi

odcinek, fragment, część, tura

Przykład zastosowania - etap

Przed nami ostatni etap podróży. Mamy do przebycia odcinek o długości 50 km.  

antonimy: całość

2. Jako okres rozwoju

cykl, krok, poziom, sekwencja, faza, stadium (książkowo), zaawansowanie, miejsce, stopień, szczebel, skala, zakres, stan, rozdział, moment, wymiar

Przykład zastosowania - etap

Jestem dopiero na początkowym etapie rozwoju zawodowego. Mam jednak nadzieję, że wraz z upływem lat osiągnę kolejne szczeble kariery. 

3. Jako moment przełomowy w dziejach

epoka, okres, period , czas, era, moment

Przykład zastosowania - etap

Jednym z najtrudniejszych etapów w historii Polski był okres zaborów. 

antonimy: historia całość dziejów

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: