fragment synonim

1. Jako część całości

cząstka, część, człon, detal, element, kawałek, komponent, ogniwo, składnik, ułomek, etap, jednostka, odcinek, pierwiastek, resztka, segment, skrawek, strzęp, ułamek

Przykład zastosowania - fragment

Przekopując ogródek, trafiłem na fragment glinianego garnka i kawałek porcelanowej szklanki

antonimy: całość

2. Jak część dzieła literackiego, filmowego lub teatralnego

akapit, paragraf, urywek, ustęp, wycinek, akt, cytat, epizod, kadr, partia, passus, podrozdział, rozdział, scena, sekwencja, tom, werset, wiersz, strofa, wyjątek, odcinek

Przykład zastosowania - fragment

Podczas spotkania autorskiego pisarka przeczytała fragment swojej powieści, która jest kolejną częścią bestsellerowego cyklu.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Emilia
Fragment