fragmentsynonim

1. Jako część całości

cząstka, część, człon, detal, element, kawałek, komponent, ogniwo, składnik, ułomek, etap, jednostka, odcinek, pierwiastek, resztka, segment, skrawek, strzęp, ułamek
Przykład:

Przekopując ogródek, trafiłem na fragment glinianego garnka i kawałek porcelanowej szklanki

antonimy: całość

2. Jak część dzieła literackiego, filmowego lub teatralnego

akapit, paragraf, urywek, ustęp, wycinek, akt, cytat, epizod, kadr, partia, passus, podrozdział, rozdział, scena, sekwencja, tom, werset, wiersz, strofa, wyjątek, odcinek
Przykład:

Podczas spotkania autorskiego pisarka przeczytała fragment swojej powieści, która jest kolejną częścią bestsellerowego cyklu.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: