wierszsynonim

1. Jako utwór literacki

fraszka, liryka, poemat, poezja, rymowanka, utwór poetycki
Przykład:

Napisał wiersz o swojej małej, wiejskiej chacie wśród pól. Wkrótce ta prosta rymowanka stała się lokalnym hymnem wsi. 

2. Jako szereg znaków graficznych w tekście

linia, rząd, linijka, szereg, wers
Przykład:

Ostatni wiersz zwrotki składa się z trzynastu sylab. Ten trzynastozgłoskowy wers jest puentą w całym utworze. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: