element synonim

1. Jako część całości

faktor, szczegół, część, segment, ingrediencja (książkowo), część składowa, cząstka, fragment, składnik, detal, czynnik, moduł, podzespół, komponent, właściwość, kawałek, ogniwo, człon, pierwiastek, odcinek, domieszka

Przykład zastosowania - element

W modelu, który zamówiłem, brakuje kilku elementów. Producent zobowiązał się jednak dostarczyć komponenty

antonimy: całość

2. Jako niska grupa społeczna

degenerat, patologia, margines społeczny, męty, półświatek (przenośnie), żulia (potocznie), światek, subkultura, podkultura, środowisko, towarzystwo, kręgi, wykolejeńcy, męty społeczne, margines

Przykład zastosowania - element

Letnie imprezy przyciągają ludzi z marginesu społecznego. Do naszego miasta przyjeżdża wtedy element z całego kraju.  

3. Jako aspekt, atrybut

aspekt, atrybut, cecha, perspektywa, postać, przejaw, punkt widzenia, ujęcie, zakres, wymiar, zasięg

Przykład zastosowania - element

W programowaniu atrybutem nazywa się element składni danego języka. 

4. Jako pojęcie filozoficzne

pierwiastek, żywioł

Przykład zastosowania - element

Starożytni filozofowie nazywali cztery żywioły: wodę, ogień, ziemię i powietrze elementami

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: