środowisko synonim

1. W odniesieniu do grupy ludzi

otoczenie, krąg, towarzystwo, gremium, grono, grupa, horyzont, koło, sfera, społeczność, subkultura, świat, wspólnota, zbiorowość, żywioł

Przykład zastosowania - środowisko

Młodzi ludzie są bardziej podatni na wpływ środowiska. Zdarza się, że poszukując akceptacji, wpadają w złe towarzystwo.

2. W odniesieniu do przyrody

natura, przyroda, ekosfera (specjalistycznie), biosfera, ekosystem, fauna i flora, matka natura, ośrodek, otaczający świat, otoczenie, świat zwierzęcy i roślinny, świat zwierząt i roślin

Przykład zastosowania - środowisko

Musimy dbać o środowisko, ponieważ to właśnie człowiek wywiera największy wpływ na przyrodę.

antonimy: urbanizacja

3. Jako warunki sprzyjające zachodzeniu zjawisk i procesów w przyrodzie

habitat, medium, ośrodek

Przykład zastosowania - środowisko

Specyficzne warunki środowiska życia określonych populacji organizmów to habitat

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: