ekosystem synonim

środowisko naturalne, biocenoza, biotop, układ ekologiczny

Przykład zastosowania - ekosystem

Ekosystemem możemy nazwać układ ekologiczny z dowolnymi organizmami żywymi. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: