częśćsynonim

1. Jako element całości

porcja, cząstka, część składowa, dawka, frakcja, kwant (specjalistycznie), moduł, segment, sekcja, składnik, ułamek, ułomek, wycinek, komponent, ingrediencja, detal, element, człon, podzespół, kawałek
Przykład:

Standardowa kostka Rubika składa się z sześciu ścian podzielonych na dziewięć, różnokolorowych części. Z czasem powstały jej bardziej rozbudowane wersje, wzbogacone o kolejne elementy.   

antonimy: całość komplet

2. Jako część utworu literackiego

akapit, akcja, akt, fragment, odcinek, punkt programu, ustęp, wycinek, partia, sekcja, tom, rozdział, cytat, księga, paragraf, scena, werset, strofa, zwrotka, urywek, wyimek
Przykład:

Na spotkaniu autorskim pisarz odpowie na pytania widzów oraz przeczyta część swojej najnowszej książki. Będzie to wyimek z ostatniego rozdziału

antonimy: dzieło utwór kompilacja

3. Jako część wynagrodzenia

dola (potocznie), udział, zaliczka, rata, zadatek, procent
Przykład:

Rozpoczynam pracę dopiero po otrzymaniu części ustalonego wcześniej wynagrodzenia. Zaliczkę należy wpłacić przelewem na konto bankowe. 

antonimy: wyngarodzenie pensja

4. Jako stopień zaawansowania

odcinek, etap, stadium, faza, moment, szczebel, tura, stopień, stopień zaawansowania, poziom, runda
Przykład:

Najważniejsza część projektu została ukończona. Przechodzimy do fazy końcowej realizacji. 

antonimy: całość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: