dzieło synonim

1. Jako utwór artystyczny lub naukowy

dysertacja, esej, książka, kreacja, monografia, opowieść, opracowanie, pozycja bibliograficzna, praca, publikacja, studium, tekst, utwór, wytwór, besteller, malowidło, obraz, opus magnum, rozprawa

Przykład zastosowania - dzieło

W marcu ukaże się kolejne dzieło noblisty. Czy książka będzie święciła sukcesy podobnie jak pozostałe utwory pisarza?   

2. Jako działanie

Przykład zastosowania - dzieło

- Do dzieła! - zawołał, biorąc się ochoczo do pracy. 

antonimy: myślenie rozważanie

3. Jako efekt działania

owoc, plon, płód, efekt, rezultat, dorobek, wynik, wytwór, produkt

Przykład zastosowania - dzieło

Firma to dzieło mojego życia, owoc wielu lat starań i zaangażowania. 

antonimy: przyczyna bodziec

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: