dziełosynonim

1. Jako utwór artystyczny lub naukowy

dysertacja, esej, książka, kreacja, monografia, opowieść, opracowanie, pozycja bibliograficzna, praca, publikacja, studium, tekst, utwór, wytwór, besteller, malowidło, obraz, opus magnum, rozprawa
Przykład:

W marcu ukaże się kolejne dzieło noblisty. Czy książka będzie święciła sukcesy podobnie jak pozostałe utwory pisarza?   

2. Jako działanie

Przykład:

- Do dzieła! - zawołał, biorąc się ochoczo do pracy. 

antonimy: myślenie rozważanie

3. Jako efekt działania

owoc, plon, płód, efekt, rezultat, dorobek, wynik, wytwór, produkt
Przykład:

Firma to dzieło mojego życia, owoc wielu lat starań i zaangażowania. 

antonimy: przyczyna bodziec

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: