produkt synonim

1. Jako przedmiot handlu

twór, wyrób, wytwór, towar, artykuł, przetwór, fabrykat, zapasy, asortyment

Przykład zastosowania - produkt

Zamówiłam kilka nowych produktów do sklepu. Towar zostanie dostarczony w najbliższy poniedziałek.  

2. Jako wytwór kultury

Przykład zastosowania - produkt

Różnego rodzaju dzieła filmowe o superbohaterach są typowym produktem współczesnej popkultury. 

3. Jako rezultat

rezultat, wynik, efekt, owoc, plon, następstwo, pokłosie, płód

Przykład zastosowania - produkt

Choć zajmuję się tworzeniem różnego rodzaju treści, to książki są najbardziej reprezentatywnym produktem mojej twórczości. To rezultat długich lat wytężonej pracy. 

antonimy: zamysł plan projekt

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: