publikacja synonim

1. Jako ogłaszanie drukiem jakichś tekstów

opublikowanie, wydanie, edycja

Przykład zastosowania - publikacja

Przed oddaniem książki do publikacji jeszcze raz poddaliśmy ją korekcie. Bardzo dbamy o to, aby moment wydania był ważnym wydarzeniem w życiu pisarza. Dodatkowo każdego autora chcemy uchronić przed kompromitacją na rynku czytelniczym. 

 

2. Jako tekst wydany drukiem

artykuł, czasopismo, dysertacja, dzieło, książka, księga, lektura, magazyn, powieść, periodyk, praca, prasa, studium, tekst

Przykład zastosowania - publikacja

Prosta publikacja o gotowaniu okazała się strzałem w dziesiątkę. Nikt się nie spodziewał, że książka kucharska będzie najchętniej kupowaną pozycją sezonu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: