dysertacja synonim

doktorat, teza (książkowo), praca, publikacja, rozprawa, dzieło, studium, tekst, utwór, opracowanie, elaborat, referat

Przykład zastosowania - dysertacja

Żeby uzyskać tytuł doktora, musiał napisać dysertację naukową. Ustalił, że jego praca będzie dotyczyła pola leksyki barw w języku poetyckim Adama Mickiewicza. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: