opracowaniesynonim

dzieło, esej, monografia, praca, studium, wypracowanie, obróbka, ujęcie
Przykład:

Przed prezentacją pewnego tekstu literackiego skorzystałam z jego opracowania. Studium zawierało ciekawą interpretację krytycznoliteracką, której fragmenty wykorzystałam potem podczas mojego wykładu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: