rezultat synonim

efekt, implikacja, konsekwencja, następstwo, owoc (książkowo), plon (książkowo), pokłosie (książkowo), rozstrzygnięcie, rozwiązanie, skutek, wynik, wytwór, żniwo (książkowo), echo (książkowo), produkt, twór, zysk

Przykład zastosowania - rezultat

Nasze działania przynoszą rezultaty – w ostatnim kwartale zaobserwowaliśmy wzrost wyników sprzedaży.

antonimy: założenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: