obraz synonim

1. Jako dzieło malarskie

dzieło malarskie, malowidło (książkowo), malunek (potocznie), płótno, podobizna, portret, rycina, rysunek, ikona, grafika, bohomaz (książkowo), akt, charakterystyka, dzieło, dzieło sztuki, ilustracja, krajobraz, malowanka, obrazeczek, obrazek, panorama, pejzaż, widok, akwarela

Przykład zastosowania - obraz

Na dzisiejszej aukcji obrazów, dzieło Picassa zostało sprzedane za prawie 200 milionów złotych. 

2. Jako odwzorowanie rzeczywistości

odbicie, odwzorowanie, odzwierciedlenie, przedstawienie, wizerunek, wizja, fotografia, image, odtworzenie, perspektywa, podobizna, przekrój , rzut

Przykład zastosowania - obraz

Jego szkice są bardzo realistyczne. To wierne odzwierciedlenie obrazów rzeczywistości. 

3. Jako opis czegoś

wyobrażenie, ogląd, opis, przedstawienie, przykład, sposób percepcji, sposób postrzegania, ujęcie, ukazanie, zarys

Przykład zastosowania - obraz

Stereotypy często opierają się na negatywnych wyobrażeniach innych osób i znacznie upraszczają obraz obcego. 

4. Jako film

Przykład zastosowania - obraz

Lubię filmy Françoisa Ozona, niestety jego najnowszy obraz bardzo mnie rozczarował. 

5. Jako zapamiętana sytuacja

akt, odsłona, scenka, scena, sytuacja

Przykład zastosowania - obraz

W dzieciństwie często bywałem świadkiem scen kłótni moich rodziców. Ich obraz prześladuje mnie do dzisiaj. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: