krajobrazsynonim

1. Jako przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu

widok, panorama, pejzaż
Przykład:

Gdy wyszliśmy na szczyt, naszym oczom ukazał się rozległy widok gór i lasów. Malownicza panorama zapierała dech w piersiach. 

2. Jako obszar wydzielony ze względu na swoje charakterystyczne cechy przyrodnicze, topograficzne itp.

teren, kraina
Przykład:

Główną cechą krajobrazu rolniczego jest lekko pofałdowana powierzchnia terenu

3. Jako obraz przedstawiający jakąś okolicę

pejzaż, landszaft, plener, widok, widoczek
Przykład:

Uwielbiam oglądać krajobraz gór, dlatego gdy malarz namalował specjalnie dla mnie piękny, górski pejzaż, nie zawahałam się powiesić go na ścianie. 

4. Jako ogół czynników składających się na jakieś zjawisko

Przykład:

Wykładowca omówił problem neoplemion jako nowego krajobrazu społecznego. Nakreślił ich obraz, zwracając uwagę, że wykazują silniejsze poczucie grupowej identyfikacji niż tradycyjne narody.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: