produkcjasynonim

1. Jako działalność

fabrykacja (książkowo), wytwórczość, praca, wytwarzanie, wyrób, wyrabianie
Przykład:

Początkowo głównym zadaniem zakładu miała być produkcja wyłącznie samochodów, jednak z czasem zaczęto wytwarzać również motocykle.

2. Jako przedmiot powstały w procesie produkcji

plon, produkt, wyrób, wytwór, fabrykat
Przykład:

Cała produkcja stanęła, większość kontrahentów zrezygnowała – część wyrobów trzeba zutylizować.

3. W odniesieniu do sztuki, muzyki lub literatury

Przykład:

Obejrzymy ten film? To jedna z najbardziej kasowych produkcji ostatnich lat.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: