wizerunek synonim

1. Jako podobizna kogoś lub czegoś

konterfekt (książkowo), oblicze, obraz, odbicie, podobizna, portret, postać, powierzchowność, prezencja, wygląd, autoportret, ikona

Przykład zastosowania - wizerunek

Naruszeniem prawa do wizerunku jest m.in. rozpowszechnianie czyjejś podobizny.

2. Jako sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest odbierana

wyobrażenie, obraz, image, ocena, opinia, stereotyp, wizja, zdanie

Przykład zastosowania - wizerunek

Wiele firm dba obecnie o skuteczne kreowanie wizerunku. Image marki musi być jednak efektem przemyślanej strategii.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: