prezencja synonim

oblicze, postawa, wygląd, postać, powierzchowność, wizerunek, postura, aparycja, sylwetka, figura

Przykład zastosowania - prezencja

Nowy prezydent ma doskonałą aparycję. Jego atrakcyjny wizerunek budzi ogromną sympatię. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: