bodziec synonim

doping, impuls, asumpt (książkowo), motyw, napęd, pobudka, podnieta, sygnał, zachęta

Przykład zastosowania - bodziec

Miłość była jego bodźcem do działania, impulsem, który sprawiał, że realizował wszystkie działania i spełniał swoje marzenia. 

antonimy: przeszkoda utrudnienie zniechęcenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: