zachęta synonim

motywacja, impuls, bodziec, namowa, sugestia, czynnik, doping, inspiracja, argument, pobudka, podnieta, przyczyna, powód, motyw, stymulator, stymulant, natchnienie, nacisk, czynnik mobilizujący, mobilizacja, pokusa

Przykład zastosowania - zachęta

Dla niektórych najlepszą zachętą do działania są pochwały. Dla innych przeciwnie: motywacją bywa konstruktywna krytyka. 

antonimy: zniechęcenie przeszkoda

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: