czynnik synonim

1. Jako bodziec do działania

bodziec, impuls, determinanta, wyznacznik, element, składnik, faktor (książkowo), motywator, motor, motor napędowy, napęd, stymulator, zachęta, siła napędowa, inspiracja, podnieta

Przykład zastosowania - czynnik

Fascynacja obcymi kulturami najpierw stała się dla niej czynnikiem decydującym o wyjeździe z kraju, a później impulsem do samodzielnego podróżowania po całym świecie. 

antonimy: demotywacja

2. Jako pojęcie matematyczne

mnożnik, mnożna, iloczyn, współczynnik

Przykład zastosowania - czynnik

Czynniki biorą udział w mnożeniu. Jeżeli mnożnik jest zerem, wynikiem zawsze będzie zero, bez względu na wartość mnożnej.

3. Jako element

część, składnik, element, fragment, kawałek, cząstka, komponent, składowa

Przykład zastosowania - czynnik

Rozłożyłem komputer na czynniki pierwsze, aby sprawdzić przyczynę usterki. Niestety później nie zdołałem złożyć wszystkich komponentów w całość. 

4. Jako przyczyna

powód, motyw, motywacja, pobudka, przyczyna, źródło, podłoże, pretekst, okoliczność, uwarunkowanie

Przykład zastosowania - czynnik

Jednym z czynników, które mogą wywołać nerwicę lękową, jest niska samoocena. Często staje się ona także powodem niepowodzeń zawodowych. 

antonimy: skutek

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: