ignorancja synonim

niedbalstwo, nieświadomość, niewiedza, nieznajomość, analfabetyzm, barbarzyństwo, brak wiedzy, ciemnota (potocznie), niekompetencja, nieuctwo, ograniczoność, prostactwo, prymitywizm, wstecznictwo, zacofanie

Przykład zastosowania - ignorancja

Zarzucano mu kompletną ignorancję. Ci, co tak twierdzili, mieli rację, ponieważ minister wiele razy skompromitował się nieznajomością historii.

antonimy: erudycja oczytanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: