protokół synonim

1. Jako dokument będący sprawozdaniem z przebiegu czynności urzędowych

Przykład zastosowania - protokół

Podczas konferencji protokolant spisuje protokół. Raport muszą podpisać wszyscy nauczyciele obecni na zebraniu. 

 

2. Jako ogół zasad postępowania przyjętych w określonych okolicznościach

etykieta, ceremoniał, rytuał, konwenans

Przykład zastosowania - protokół

Postaram się pokrótce opisać zasady protokołu królewskiego. W etykiecie znajdują się między innymi wytyczne dotyczące królewskiej garderoby, czym się właśnie teraz zajmiemy. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: