raportsynonim

Przykład:

Pod koniec każdego miesiąca wysyłam raport z wykonanego zadania. Zawiera on informację, w jakim czasie wykonałam pracę i jakie problemy musiałam rozwiązać. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: