sprawozdanie synonim

doniesienie, komentarz, opinia, protokół, raport, referat, relacja, zestawienie, zdanie sprawy, meldunek, podsumowanie, bilans, opis, reportaż, biała księga, przegląd

Przykład zastosowania - sprawozdanie

Naczelny zlecił mi napisanie sprawozdania z koncertu Garou. Będę musiał zarwać noc, bo relacja ma się ukazać już następnego dnia rano. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: