ceremoniałsynonim

ceremonia, obyczaj, ryt, zwyczaj, obrzęd, obrządek, tradycja, rytuał, akt, uroczystość
Przykład:

Interesuję się ceremoniałem pogrzebowym szlachty. Obrzędy pochówku są dla mnie niezwykle ciekawe ze względu na ich teatralność i ekspresję. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: