tradycja synonim

ceremoniał, obrządek, obyczaj, rytuał, zwyczaj, dziedzictwo, kultura, obrzęd, obyczajowość, wzorzec postępowania

Przykład zastosowania - tradycja

Polacy przywiązują ogromną wagę do tradycji, dlatego obrzędy i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia kultywują od wielu lat.

antonimy: nowoczesność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: