determinanta synonim

czynnik, okoliczność, powód, przyczyna, uwarunkowanie, wyznacznik, parametr

Przykład zastosowania - determinanta

Jej determinantą sukcesu była chęć ciągłego rozwoju. Głównym czynnikiem, który wpływał na szybkość i skuteczność realizacji jej celów rozwojowych, było wsparcie rodziców. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: