parametr synonim

atrybut, cecha, właściwość, własność, wielkość, dominanta, przymiot, rys, wyróżnik

Przykład zastosowania - parametr

Wskazane polecenie bez parametrów wyświetla atrybuty wszystkich plików znajdujących się w katalogu.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: