motywacja synonim

1. Jako to, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji

Przykład zastosowania - motywacja

Motywacją zewnętrzną może być zachęta w postaci nagrody pieniężnej. 

antonimy: demotywacja przeszkoda komplikacja utrudnienie

2. Jako uzasadnienie czyichś działań lub decyzji

uzasadnienie, umotywowanie

Przykład zastosowania - motywacja

Uzasadnieniem mojej motywacji do pracy była chęć rozwoju osobistego. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: