jednostkasynonim

1. Jako oddział służby mundurowej

formacja, oddział
Przykład:

Jednostki specjalne wykonują misje niemożliwe do zrealizowania przez zwykłe oddziały militarne. 

2. Jako pojedyncza istota

egzemplarz, indywiduum (książkowo), istota, okaz, osobnik, stworzenie, typ, osoba, persona, postać, przedstawiciel, człowiek
Przykład:

Człowiek, jako istota społeczna, potrzebuje kontaktu z inną jednostką. 

antonimy: zbiorowość

3. Jako odrębna całość organizacyjna

instytucja, komórka, ogniwo, placówka, podmiot, przedsiębiorstwo, zespół, wydział, dział, filia, departament, referat, sekcja, izba, organ, biuro, agencja, agenda
Przykład:

W mieście działa kilka jednostek organizacyjnych, m.in.: referat do sprawy obywatelskich, zespół żłobków i liczne instytucje kultury. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: