jednostka synonim

1. Jako oddział służby mundurowej

formacja, oddział

Przykład zastosowania - jednostka

Jednostki specjalne wykonują misje niemożliwe do zrealizowania przez zwykłe oddziały militarne. 

2. Jako pojedyncza istota

egzemplarz, indywiduum (książkowo), istota, okaz, osobnik, stworzenie, typ, osoba, persona, postać, przedstawiciel, człowiek

Przykład zastosowania - jednostka

Człowiek, jako istota społeczna, potrzebuje kontaktu z inną jednostką. 

antonimy: zbiorowość

3. Jako odrębna całość organizacyjna

instytucja, komórka, ogniwo, placówka, podmiot, przedsiębiorstwo, zespół, wydział, dział, filia, departament, referat, sekcja, izba, organ, biuro, agencja, agenda

Przykład zastosowania - jednostka

W mieście działa kilka jednostek organizacyjnych, m.in.: referat do sprawy obywatelskich, zespół żłobków i liczne instytucje kultury. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: