przedstawiciel synonim

1. Jako ktoś, kto reprezentuje kogoś lub coś

agent, ambasador, delegat, eksponent, pełnomocnik, pośrednik, reprezentant, rzecznik, wysłannik, zastępca

Przykład zastosowania - przedstawiciel

Nasz przedstawiciel firmy jest jednocześnie reprezentantem całego francuskiego sektora ogrodniczego. 

2. Jako ten, kto wstawia się za kimś lub za czymś

orędownik, głosiciel, wyraziciel

Przykład zastosowania - przedstawiciel

Był dietetykiem i orędownikiem zdrowego trybu życia. Zasłynął jako przedstawiciel związku polskich dietetyków. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: