pośrednik synonim

1. Jako osoba, która załatwia jakieś sprawy między kimś a kimś lub stara się doprowadzić do zgody między dwiema osobami

mediator, negocjator, pełnomocnik, zastępca, łącznik

Przykład zastosowania - pośrednik

Gdy doszło do konfliktu między rodzicami a nauczycielem, dyrektor zatrudnił mediatora. Pośrednik starał się zażegnać konflikt, uważnie wysłuchując każdej ze stron. 

2. Jako osoba, która kojarzy kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwia kontakty uczestnikom rynku pracy

agent, przedstawiciel, reprezentant

Przykład zastosowania - pośrednik

Przy zakupie nieruchomości warto wynająć pośrednika w obrocie nieruchomościami. Agent kojarzy strony transakcji i ustala najkorzystniejsze dla nich warunki. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: