zastępca synonim

pośrednik, delegat, wice (potocznie), przedstawiciel, zastępstwo, pełnomocnik

Przykład zastosowania - zastępca

W czasie mojej nieobecności obowiązki przejmie mój zastępca. Pełnomocnik będzie zarządzał wszystkimi pracownikami. 

antonimy: dyrektor szef zwierzchnik przełożony kierownik

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: