mediator synonim

arbiter, negocjator, pośrednik, rozjemca, sędzia, moderator

Przykład zastosowania - mediator

Doszło do sporu pomiędzy sąsiadami, dlatego dzielnicowy zwrócił się po pomoc do mediatora. Pośrednik szybko załagodził spór. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: