instytucja synonim

firma, jednostka, organizacja, podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, spółka, zakład pracy, zakład użyteczności publicznej, placówka, organ, ośrodek, urząd

Przykład zastosowania - instytucja

Instytucjami społecznymi są m.in. różnego rodzaju ośrodki wsparcia.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: