człowiek synonim

1. Jako istota żywa

człek, homo sapiens (książkowo), istota ludzka (książkowo), istota myśląca (książkowo), istota rozumna (książkowo), osoba, persona, obywatel, postać, jednostka, osobnik, podmiot, indywiduum (książkowo), stworzenie, śmiertelnik, bliźni, byt, zbiorowość, ogół, populacja, ludzkość, mieszkaniec, ludzki ród, indywidualność, osobowość, figura, przedstawiciel, istota żywa, typ, istnienie ludzkie, ziemianin, dorosły, ktoś, istota

Przykład zastosowania - człowiek

Zgodnie z teorią Darwina człowiek powstał w wyniku ewolucji. Natomiast według chrześcijaństwa istota ludzka jest tworem Boga. 

antonimy: przedmiot obiekt rzecz

2. Jako potocznie o pracowniku

pracownik, podwładny, robotnik, pomocnik, siła robocza, zatrudniony, ręce do pracy, pracobiorca

Przykład zastosowania - człowiek

Myślę o zatrudnieniu człowieka do pomocy przy zbiorze truskawek. Przydadzą nam się dodatkowe ręce do pracy. 

antonimy: pracodawca

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

mgr. Wrona
osobnik zdolny do wszystkiego
Stanisława
wierny Bogu
Marlena
ludzik
AXEL
ludź