pracownik synonim

pracobiorca, zatrudniony, człowiek pracy, robotnik, urzędnik, ręce do pracy (potocznie), siła robocza, podwładny, siła najemna, współpracownik, osoba zatrudniona, etatowiec, zleceniobiorca, asystent, pomocnik

Przykład zastosowania - pracownik

Szukamy pracownika do działu marketingu. Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie opracowywanie materiałów promocyjnych. 

antonimy: pracodawca

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: