urzędnik synonim

urzędas (potocznie), gryzipiórek (potocznie), człowiek zza biurka (potocznie), biurokrata, asesor (specjalistycznie), referent, skryba, urzędniczyna (potocznie), czynownik, osoba urzędowa, biuralista, oficjel, dostojnik, dygnitarz, oficjał, prominent, piastun

Przykład zastosowania - urzędnik

Niektórzy dygnitarze nie mieli łatwego życia. Ci wysocy urzędnicy państwowi niejednokrotnie byli kierowani w teren, aby sami doświadczyli wszelkich niedogodności związanych z wykonaniem zadań, które sami nałożyli na podległe im terytoria. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

eles1949
biurwa