skryba synonim

pisarz, kopista, twórca, literat, autor, pisarczyk, gryzipiórek, sekretarz, egzegeta, tłumacz, skryptor, urzędnik

Przykład zastosowania - skryba

Skryba zawodowo zajmował się odręcznym przepisywaniem ksiąg. W starożytnym Egipcie kopistami mogli być wyłącznie mężczyźni. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: